Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske raspisalo je Natječaj za prijavu projekta iz područja Informiranja o EU.   CILJ Natječaja je informiranje šire javnosti,a posebice mladih o Europskoj uniji, članstvu RH u Europskoj uniji, o donesenim odlukama koje utječu na svakodnevni život hrvatskih građana, na kvalitetu života, na jednake mogućnosti i ravnopravnost građana članica EU; prednostima koje se pružaju hrvatskim građanima kao građanima EU i to kroz organizaciju i provedbu predavanja, edukacija, konferencija, radionica i sl.   PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I PARTNERI:   - udruge   PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:   - poticanje i širenje javne rasprave kroz organizaciju okruglih stolova, javnih debata…
Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Javni Poziv kojim dodjeljuje bespovratna sredstva srednjim školama koje provode obrazovne programe u sektrou poljoprivrede, prehrane i veterine za sljedeće projekte:   1. Ulaganja u školska poljoprivredna gospodarstva i praktikume 2. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima škole ili školske zadruge    Ovim Natječajem želi se postići sljedeće: - Uvođenje suvremenih i inovativnih procesa, aktivnosti, metoda i sadržaja u postojeće strukovne programe i kurikulume s ciljem omogućavanja stjecanja relevantnih kompetencija učenika; - Osiguranje stjecanja modernih kompetencija kroz pristup najnovijim tehnologijama podižući tako njihovu zapošljivost i relevantnost njihovih kvalifikacija na tržištu rada; - Razvoj i primjena novih i…
Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni Poziv kojim dodjeljuje novčanu pomoć studentima s petero i više djece.  Novčana pomoć dodijelit će se  redovitim studentima stručnog, sveučilišnog preddiplomskog ili  diplomskog studija u akademskoj godini 2017/2018.,  a koji: - imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije, - žive u zajedničkom kućanstvu s istim prebivalištem u obitelji s pet i više djece (što se dokazuje potvrdom o prebivalištu nadležne policijske uprave) Rok za prijavu je 20. studeni 2017. g. Više o prijavi možete pronaći OVDJE. Za pomoć kod prijave dogovorite termin u našem uredu na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript…
Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Javni poziv za organizaciju manifestacija koje se održavaju u 2017. g.   PRIHVATLJIVI KORISNICI    • za znanstveno-stručne skupove: obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove, stručna udruženja, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju znanstveno–stručnih skupova; • za gospodarske manifestacije: gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske i lokalne razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju sajmova i  izložbi; • za lokalno-tradicijske manifestacije: općine, gradovi, udruge, zadruge te savezi udruga i zadružni savezi   PRIHVATLJIVI TROŠKOVI    • troškovi tiskanja materijala: brošure, publikacije, kataloga, zbornika radova, plakata, pozivnica,…
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izovra energije u proizvodnim industrijama". Prihvatljivi prijavitelji:mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća. Prihvatljive aktivnosti: 1) Priprema i izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije, 2) Energetska obnova: primjena energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, energetska obnova zgrada pratećih proizvodnom pogonu, 3) Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost. Visina potpore: minimalno 350.000,00 kn, maksimalno 20.000.000,00 kn Intenzitet potpore: ovisno o velićini poduzeća i tipu aktivnosti od 45% - 85%. Rok za prijavu: 12. siječnja…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za Mjeru 17. Upravljanje rizicima, Podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka.   PRIHVATLJIVOST: - polica osiguranja poljoprivredne proizvodnje (od jednog ili više štetnih događaja) mora biti važeća u razdoblju za koji se podnosi zahtjev za potporu - polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 30 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje   PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Troškovi štete nastali uslijed: • nepovoljnih klimatskih prilika • životinjskih i biljnih bolesti te zoonoza  • najezda nametnika  • okolišnih incidenta i/ili  • mjera protiv unošenja u EU organizama štetnih…
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko – dalmatinske županije objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata iz domene lovstva iz „Programa razvitka lovstva u Splitsko – dalmatinskoj županiji“. PRIHVATLJIVI KORISNICI : - lovozakupnici i koncesionari koji imaju u zakupu ili koncesiji zajednička državna lovišta na području županije - Pravne i fizičke osobe ukoliko se njihovi projekti uklapaju u prihvatljive aktivnosti navedene u natječaju PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI - kavezni uzgoj zeca i njegovo unošenje u lovište, uzgoj pernate divljači i unos iste u lovište - projekt: edukacije lovaca, lovočuvara i zaštitnika prirode, lovnog turizma, izrade lovačkih…
Splitsko - dalmatinska županija objavila je Javni Poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratne potpore za Mjeru 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive , Podmjera 2.1 , 2.2., 2.3. iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: - proizvođači koji su upisani u Upisnik i imaju uvedene poljoprivredne površine u ARCOD sustav - imaju prebivalište odnosno sjedište kao i uzgoj stoke i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije .PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: -  izgradnja platoa za kruti stajski gnoj - izgradnja gnojišnih jama, laguna, jama za gnojnicu ili kupnja spremnika na poljoprivrednim gospodarstvima -…
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko – dalmatinske županije objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 3 : Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva iz „Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko – dalmatinske županije“. PRIHVATLJIVI KORISNICI : - fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se bave uzgojem stoke, poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem i ulaganjem  na području Splitsko-dalmatinske županije, - poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik i imaju uvedene poljoprivredne površine u ARCOD sustav. IZNOS POTPORE: Podmjera 3.1.: Obnavljanje stočnog fonda odobrit će se…
Splitsko - dalmatinska županija objavila je Javni Poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 9., Podmjera 9.1. "Sufinanciranje troškova stručnog nadzora nad ekološkom ili integriranom proizvodnjom i troškova postupka utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj ili integriranoj proizvodnji" PRIHVATLJIVI KORISNICI: - fizička i pravna osoba upisana u odgovarajući Upisnik poljoprivredne proizvodnje - fizička i pravna osoba registrirana za proizvodnju ili preradu proizvoda iz Dodatka I Ugovora o pristupanju EU izuzev proizvoda ribarstva. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: - troškovi stručnog nadzora nad ekološkom i/ili integriranom proizvodnjom i troškovi postupka utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj i/ili integriranoj  proizvodnji nastali unutar…
Stranica 1 od 2

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

LAG reklama označavanje ulaganja

Nalazite se ovdje: Home Natječaji