Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva". Cilj poziva je ublažiti najgori oblik dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći u vidu podjele hrane u osnovnim školama. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne i/ili područne samouprave - osnivači odgojno-obrazovnih javnih ustanova, osnovnih škola s indeksom razvijenosti ispod 125%. Prijavitelj mora u projekt ići s barem 1 partnerom u vidu osnovne škole koja nužno ne mora biti osnovana od strane prijavitelja. Intenzitet i visina potpore: 100% prihvatljivih troškova, minimalno 200.000,00 kn, maksimalno 1.500.000,00 kn. Prihvatljive aktivnosti: a) nedostatak…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je novi natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektor vina 2014. - 2020. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2017. g. Prihvatljivi korisinici ove mjere su: proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna, udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina). Visina i intenzitet potpore: najviše 200.000,00 € po projektu, do maksimalnih 80% ukupno prihvatljivih troškova Prihvatljive aktivnosti: Objavljivanje reklama…
Agencija za plaćanje u poljprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je Natječaj 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.   Svrha natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju primarne  i sekundarne  šumske prometne infrastrukture i ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture.   2. PRIHVATLJIVI KORISNICI   1. šumoposjednici  2. udruženja šumoposjednika/šumovlasnika  3. Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske   4.…
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je izvanrednu mjeru potpore proizvođačima jabuka i mandarina te donijela Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju kojim je omogućena besplatna distribucija voća institucijama i ustanovama koje će odobriti Agencija. RH ima mogućnost iskoristiti potpore za sljedeće količine: - 850 tona za mandarinu - 510 tona za jabuku - 2000 tona za dodatnu količinu, tj. 1670 tona za jabuku i 330 tona za mandarinu Pojedini proizvođač kroz ovu mjeru može isporučiti naviše 10 % od ukupnih količina jabuka…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom objavila JE Natječaj za provedbu podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala«.     PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:   - obnovu poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata,  - popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju,  - nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja,  - krčenje uništenog nasada,  - kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja  - opći troškovi (do…
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih naukovanju za obrtnička zanimanja. Cilj ovog poziva je osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima i kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) Prihvatljive aktivnosti i troškovi: izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja…
Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni Poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz „Programa potpore projektima jedinica lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima putem subvencioniranja kamate kredita“ za 2017. g.   U sklopu poziva subvencionirat će se kamatne stope u tekućoj za prethodnu godinu jedinicama lokalnesamouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima s područja Splitsko-dalmatinske županije a koji su, u svrhu ostvarenja projekata iz fondova EU, podigli kredit u poslovnoj banci ili HBOR-u za izradu projektne dokumentacije.   Visina subvencionirane kamatne stope iznosi:   - 3% za jedinice lokalne samouprave (JLS)…
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Program zapošljavanja žena pod nazivom ZAŽELI!   Opći cilj: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.   Specifični ciljevi: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.   Prihvatljivi prijavitelji: – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; – neprofitne organizacije.   Obavezni partneri:…
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je objavilo Poziv za pružanje potpore za certificiranjem proizvoda, ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s normom ili specifikacijom uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.  Cilj ovog poziva je da se dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti stvore preduvjeti za povećanje izvoza i konkurentnosti.    Prihvatljivi korisnici: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće   Prihvatljive aktivnosti: certifikacija proizvoda, ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom ( ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje ili umjeravanje ), ishođenje isprava o sukladnosti ( izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledeu, izjava o svojstvima ).    Visina…
Hrvatska turistička zajednica objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini.    Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za programe/projekte turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske, i to za:    1. Razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista  a)uređenje šetnica, cikloturističkih, tematskih i poučnih staza, vidikovaca, izletišta i sl., izuzev izgradnje komunalne infrastrukture i hortikulturnog uređenja; brendiranje turističke destinacije; labeling u turističkoj destinaciji; unapređenje kvalitete ključnih turističkih proizvoda u destinaciji (kulturni turizam, eno/gastro, cikloturizam, poslovna putovanja, wellness i zdravlje, aktivni odmor); izrada promotivnih brošura…
Stranica 1 od 2

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

LAG reklama označavanje ulaganja

Nalazite se ovdje: Home Natječaji