Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv srednjim ugostiteljsko - turističkim školama i visokim učilištima s programima iz područja turizma i ugostiteljstva "Inovativan budi, turizam ti posao nudi". Prihvatljivi prijavitelji: srednje ugostiteljsko-turističke škole i visoka učilišta s programima iz područja turizma i ugostiteljstva Prihvatljive aktivnosti: osmišljavanje projekata koji imaju za cilj promociju zanimanja i obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu vezanih uz jednu od navedenih tema: 1. Poticanje mladih na obrazovanje za zanimanje u turizmu i ugostiteljstvu, 2. Povezivanje obrazovnih institucija i poslodavaca u turizmu i ugostiteljstvu. Visina pojedinačnih nagrada: 1. mjesto 25.000,00 kn, s namjenom studijskog posjeta kulinarskom centru u Baskiji…
Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je javne pozive za programe potpora u 2018. godini putem kojih će se dodjeljivati bespovratna sredstva s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezoni. Objavljeni su pozivi za: 1. Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima Prihvatljivi prijavitelji: Pravne osobe i obrtnici koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu, OPG- ovi, ustanove i Jedinice lokalne/regionalne samouprave. Prihvatljive aktivnosti u okviru; Mjere 1. Razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone: a) wellness i zdravlje…
Ministarstvo kulture objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru europskog socijalnog fonda iz područja civilnog društva i kulture. Prihvatljivi prijavitelji za skupinu aktivnosti A): Jedinice lokalne samouprave do 10.000 st., organizacije civilnog društva (umjetničke org., udruge/savezi udruga) koji djeluju na području kulture i umjetnosti), za aktivnosti skupine B): organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge/savezi udruga koji djeluju u području kulture i umjetnosti) ili javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave ili područne samouprave. Prihvatljivi partneri za skupinu aktivnosti A): organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i regionalne samouprave, javne ustanove u kulturi kojoj je osnivač…
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za "Energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora". Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i regionalne samouprave, javne ustanove (škole, vrtići) ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti, tijela državne vlasti, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: I. Projektna dokumentacija: izrada glavnog projekta energetske obnove, energetski pregled i energetski certifikat prije obnove za zdgrade površine do 250 m2.,  II. Energetska obnova: obnova ovojnice zgrade, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg, zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne…
Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Javni poziv za organizaciju manifestacija koje se održavaju u 2017. g.   PRIHVATLJIVI KORISNICI    • za znanstveno-stručne skupove: obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove, stručna udruženja, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju znanstveno–stručnih skupova; • za gospodarske manifestacije: gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske i lokalne razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju sajmova i  izložbi; • za lokalno-tradicijske manifestacije: općine, gradovi, udruge, zadruge te savezi udruga i zadružni savezi   PRIHVATLJIVI TROŠKOVI    • troškovi tiskanja materijala: brošure, publikacije, kataloga, zbornika radova, plakata, pozivnica,…
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izovra energije u proizvodnim industrijama". Prihvatljivi prijavitelji:mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća. Prihvatljive aktivnosti: 1) Priprema i izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije, 2) Energetska obnova: primjena energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, energetska obnova zgrada pratećih proizvodnom pogonu, 3) Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost. Visina potpore: minimalno 350.000,00 kn, maksimalno 20.000.000,00 kn Intenzitet potpore: ovisno o velićini poduzeća i tipu aktivnosti od 45% - 85%. Rok za prijavu: 12. siječnja…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za Mjeru 17. Upravljanje rizicima, Podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka.   PRIHVATLJIVOST: - polica osiguranja poljoprivredne proizvodnje (od jednog ili više štetnih događaja) mora biti važeća u razdoblju za koji se podnosi zahtjev za potporu - polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 30 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje   PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Troškovi štete nastali uslijed: • nepovoljnih klimatskih prilika • životinjskih i biljnih bolesti te zoonoza  • najezda nametnika  • okolišnih incidenta i/ili  • mjera protiv unošenja u EU organizama štetnih…
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva". Cilj poziva je ublažiti najgori oblik dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći u vidu podjele hrane u osnovnim školama. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne i/ili područne samouprave - osnivači odgojno-obrazovnih javnih ustanova, osnovnih škola s indeksom razvijenosti ispod 125%. Prijavitelj mora u projekt ići s barem 1 partnerom u vidu osnovne škole koja nužno ne mora biti osnovana od strane prijavitelja. Intenzitet i visina potpore: 100% prihvatljivih troškova, minimalno 200.000,00 kn, maksimalno 1.500.000,00 kn. Prihvatljive aktivnosti: a) nedostatak…
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga s ciljem pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava, koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta.   Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave   Prihvatljive aktivnosti: 1. Građenje reciklažnog dvorišta koje uključuje izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova 2. Provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba za obavljanje poslova reciklažnog dvorišta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta, 3. Priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranja pristupne ceste isključivo za potrebe  reciklažnog dvorišta, 4. Osiguranje…
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je prvi poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja (predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja).Cilj ovog natječaja je postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja. Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj Poziv osigurano je 50.000.000,00 kn iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi iznosi 30.000,00…

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

LAG reklama označavanje ulaganja

Nalazite se ovdje: Home Natječaji