Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima".

Prihvatljivi prijavitelj: mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu, a čije gospodarstvo ima ekonomska veličinu od 8.000 - 49.999 €. Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/odgovorno osoba u: a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, c) trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti u kojem je mladi poljoprivrednik direktor i većinski vlasnik trgovačkog društva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu i dalje u periodu od najmanje 5 godina od konačne isplate potpore. Korisnik ne smije biti registriran kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od 18 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljive aktivnosti: a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemenja i sadnog materijala b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih objekata i prostora uključujuići vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade, c) kupnja ili zakup zemljišta, d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, h)stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivrede proizvodnje i prerade, i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Visina potpore: 50.000 € po korisniku u kunskoj protuvrijednosti.

Zahtjevi za potporu mogu se podnositi do 24. veljače 2017. g.

Više informacija na NATJEČAJ ZA PODMJERU 6.1.

Agencija za plaćnja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je NATJEČAJ za provedbu Podmjere 9.1. "Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru", provedba tipa operacije  9.1.1. " Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija".

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 

Proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 01. siječnja 2014. g. do 31. prosinca 2020. g. u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu miko, malih i srednjih poduzeća.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: 

a) poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije, b) sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvodnje članova proizvođačke organizacije, c) komjercijalno i računovodstveno upravljanje i/ili d) centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

a) administrativni troškovi, b) troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora, c) troškovi (koncetriranja proizvoda) stavljanja na tržište (plasiranja) proizvoda vlastitih članova, d) troškovi priprememe proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko, e) kupnja informatičke opreme i tehnologije, f) trošak bruto plaća zaposlenika djelatnika i/ili , g) troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije

VISINA POTPORE: 

Ukupno 500.000,00 eura, odnosno najviše 100.000,00 eura za poslovnu godinu. Iznos potpore određuje se u skladu s godišnjom vrijednosti utržene proizvodnje.

Isplata se vrši u najviše 5 rata u razdoblju od najviše 5 godina: a) 1. rata - 10% od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje, ne više od 100.000,00 eura, b) 2. rata - 9% od godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000,00 eura, c) 3. rata - 8% od godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000,00 eura, d) 4. rata - 7% od godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000,00 eura, e) 5. rata - 6% od godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000,00 eura

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA : od 24. siječnja 2017. g. - 24. ožujka 2017. g.

Više informacija i dokumentaciju za prijavu možete pronaći OVDJE.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu Podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", provedba tipa operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava".

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Pravilnika osim proizvoda ribarstva, c) kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, d) kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujuči i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Pravilnika, i) operativno poslovanje gospodarstva

VISINA POTPORE:

113.389,50 kuna po korisniku

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: od 27. veljače 2017. g. do 27. ožujka 2017. g.

Više informacija, dokumentaciju za prijavu i Pravilnik možete pronaći OVDJE.

 

Prihvatljivi prijavitelji: udruge čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice.

Prihvatljive aktivnosti: organizacije koncerata, izložbi, turnira, smotra, gastro manifestacija, radionica, književnih tribina, skupova, simpozija, akcije čišćenja okoliša, humanitarnih priredbi, tradicijskih priredbi, kazališnih predstava, sajmova, obilježavanja obljetnica, tiskanje knjiga, izrada spomen obilježja, sudjelovanje na manifestacijama i sl.

Prihvatljivi su izravni troškovi nastali neposredno uz provedbu aktivnosti projekta, ali i neizravni (koji nisu izravno povezani s provedbom projekta), a maksimalno mogu biti sufinancirani do 25 % ukupnog odobrenog iznosa

.Visina potpore: 2.000,0050.000,00 kn po projektu/manifestaciji.

Kod projekata do 5.000,00 kn u provjeri formalnih uvjeta neće se zahtijevati potvrda porezne uprave niti uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv ovlaštene osobe za zastupanje prijavitelja.

Rok za prijavu na natječaj je do isteka sredstava ili 1. prosinca 2017. g.

Više informacija uz svu potrebnu projektnu dokumentaciju na POVEZNICI

Prihvatljive aktivnosti: sufinanciranje potpornih institucija (poduzetnički inkubatori i centri), sufinanciranje međunarodnih konferencija i stručnih skupova na temu ključnih suvremenih tehnologija, sufinanciranje lokalnih partnerstva za zapošljavanje.

Prihvatljivi prijavitelji: gradovi, općine, poduzetnici, udruge, znanstvene institucije s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Visina potpore: osnivanje i rad potpornih institucija do 50.000,00 kn, međunarodne konferencije i stručni skupovi do 30.000,00 kn (organiziranje tjedna partnerstva s tehnologijskim partnerom do 200.000,00 kn), lokalno partnerstvo za zapošljavanje do 30.000,00 kn.

Rok za podnošenje zahtjeva: do utroška sredstava!

Više informacija uz svu potrebnu dokumentaciju na POVEZNICI

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je prvi poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja (predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja).
Cilj ovog natječaja je postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj Poziv osigurano je 50.000.000,00 kn iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi iznosi 30.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinojprijavi iznosi 5.000.000,00 kn. 

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

  • 1. Središnja država – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova
  • 2. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova
  • 3. Javne ustanove vlasnici / korisnici javnih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove).

Ulaganje Prijavitelja mora se zadržati na mjestu ulaganja najmanje 3 godine nakon završetka projekta. Prihvatljivi projekti su projekti koje imaju za cilj implementiranje jedne ili više mjera energetske učinkovitosti, odnosno koji uključuju jednu ili više sljedećih aktivnosti:

I. Energetska obnova javnih zgrada (rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora, izolacija vanjskog zida, izolacija poda prema tlu ili negrijanom prostoru, izolacija ukopanih dijelova ovojnice (npr. podruma), izolacija stropa prema negrijanom tavanu, zamjena vanjske stolarije, ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla, ugradnja kotla na biomasu (drvnu sječku, pelete, pirolitički), ugradnja dizalice topline zrak-voda, ugradnja dizalice topline voda-voda, ugradnja dizalice topline zemlja-voda, ugradnja solarnih toplinskih kolektora, ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, nova instalacija ili zamjena sustava hlađenja, nova instalacija ili zamjena sustava ventilacije, zamjena unutarnje rasvjete, uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom, uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode)

II. Tehnička pomoć i aktivnosti vidljivosti i komunikacije (pružanje usluga tehničke pomoći korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta, troškovi energetskog pregleda nakon provedene energetske obnove, troškovi izrade energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, pružanje usluga stručnog nadzora građenja, pružanje usluga PR/komunikacijskih aktivnosti u svrhu EU vidljivosti projekta)

Prihvatljive aktivnosti u smislu provedbe mjera energetske učinkovitosti grupirane su kako slijedi:

  • 1. Građevinske mjere
  • 2. Strojarske mjere
  • 3. Elektrotehničke mjere
  • 4. Kombinacija mjera

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv do iskorištenja sredstava na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020.

Sve ostale informacije vezane za ovaj javni poziv kao i potrebne obrasce i priloge možete pronaći na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te u prilogu.

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 3555 455

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

logo transparent manji hr

 

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

Nalazite se ovdje: Home Natječaji