Zagrebačka banka Unicredit Group raspisala je natječaj pod nazivom "Društvo" kojemu je cilj poduprijeti realizaciju najboljih projektnih prijedloga koji na inovativan način rješavaju potrebe društvene zajednice te unaprjeđuju svakodnevni život u zajednici potporom mladima, osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebma, starijim osobama i potrebitima.   PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:   1. fizičke osobe 2. poduzetnici 3. profitne organizacije 4. neprofitne organizacije   Fond za Natječaj iznosi 330.000,00 kn.    - 120.000,00 kn za prvu nagradu -  100.000,00 kn za drugu nagradu - 80.000,00 kn za treću nagradu - 30.000,00 kn za četvrtu nagradu   Zadnji rok prijave je 31. srpnja 2017. g., a…
Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti iz Programa "Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet. Prihvatljivi korisnici: skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik skupine, koje ispunjavaju sljedeće uvjete: - više od 50% članova skupine čine proizvođači i drugi subjekti u lancu proizvodnje proizvoda za koji će se izraditi specifikacija, upisani u upisnike objekata i subjekata u poslovanju s hranom, ako je, obzirom na prirodu proizvoda takva obveza propisana - u slučaju udruge, posjeduju Potvrdu nadležnog ureda državne uprave da je statut…
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Program zapošljavanja žena pod nazivom ZAŽELI!   Opći cilj: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.   Specifični ciljevi: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.   Prihvatljivi prijavitelji: – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; – neprofitne organizacije.   Obavezni partneri:…
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Podrška programima usmjerenim mladima" financiran iz Eurospkog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali od 2014.-2020.    PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:   - jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, organizacije civilnog društva   CILJNE SKUPINE:   1. Mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina 2. Stručnjaci koji rade s mladima   Opći cilj programa: povećati socijalnu uključenost mladih   PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:    - aktivnosti usmjerene na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih i pružnje usluge savjetovanja o relevantnim temama,prevenciju nasilja među mladima,unaprijeđenje razvoja…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje dva natječaja za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1. – „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.    1) Natječaj za mikro, male i srednje korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 180.000.000 kuna    2) Natječaj za velike korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 120.000.000 kuna   Svrha obaju natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.      Prihvatljivi korisnici ovih natječaja su:    a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 23. svibnja 2017. godine, natječaj u sklopu Podmjere 3.1. "Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete", provedbu operacije 3.1.1. "Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje"   Prihvatljivi korisnici: poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) i aktivni poljoprivrednici.   Uvjeti prihvatljivosti: 1. Korisnik mora imati prvu potvrdu o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom o provedenoj kontroli u godini prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ili potpisan Ugovor/Sporazum o…
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je objavilo Poziv za pružanje potpore za certificiranjem proizvoda, ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s normom ili specifikacijom uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.  Cilj ovog poziva je da se dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti stvore preduvjeti za povećanje izvoza i konkurentnosti.    Prihvatljivi korisnici: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće   Prihvatljive aktivnosti: certifikacija proizvoda, ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom ( ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje ili umjeravanje ), ishođenje isprava o sukladnosti ( izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledeu, izjava o svojstvima ).    Visina…
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske objavilo je Poziv za dostavu prijedloga u svrhu razvoja i poboljšanja kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu, u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta.   Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave   Prihvatljive aktivnosti: 1.Priprema tehničke dokumentacije, 2. Ulaganje u gradnju novih elemenata osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture postojećih poduzetničkih zona, 3. Ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura, 4. Upravljanje projektom,…
Hrvatska turistička zajednica objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini.    Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za programe/projekte turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske, i to za:    1. Razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista  a)uređenje šetnica, cikloturističkih, tematskih i poučnih staza, vidikovaca, izletišta i sl., izuzev izgradnje komunalne infrastrukture i hortikulturnog uređenja; brendiranje turističke destinacije; labeling u turističkoj destinaciji; unapređenje kvalitete ključnih turističkih proizvoda u destinaciji (kulturni turizam, eno/gastro, cikloturizam, poslovna putovanja, wellness i zdravlje, aktivni odmor); izrada promotivnih brošura…
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko - dalmatinske županije objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva. Potpora se dodjeljuje kroz slijedeće mjere: 1. Početnici u poduzetništvu, 2. Očuvanje tradicijskih djelatnosti. Prihvatljivi korisnici: 1.Početnici u poduzetništvu: Pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi i obrtnici), 2. Očuvanje tradicijskih djelatnosti: Pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, obrtnici). Prihvatljivi troškovi: 1. Nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumentata te računalnih programa, 2. Nabava novog vozila, 3.…
Stranica 1 od 2

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

LAG reklama označavanje ulaganja

Nalazite se ovdje: Home Natječaji