Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina - Restrukturiranje i konverzija vinograda. PRIHVATLJIVI KORISNICI: Fizičke ili pravne osobe upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: 1. aktivnosti povezane sa zamjenom sorata i/ili premještanjem vinograda 2. ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom. IZNOS POTPORE: Maksimalan iznos 750.000,00 eura. INTEZITET POTPORE: 50% prihvatljivih troškova za doprinose u naravi, 75% prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:…
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo". PRIHVATLJIVI KORISNICI:         - mikro, mala i srednja poduzeća ( isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove )         - fizičke osobe PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Polaganje majstorskog ispita Pripremu za polaganje majstorskog ispita Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) Polaganje pomoćničkog ispita Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja IZNOS POTPORE: Sredstva se…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz PRRRH 2014. - 2020. Prihvatljivi korisnici: šumoposjednici, udruge šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za Mjeru »Ulaganja u vinarije i marketing vina«. Prihvatljivi korisnici:  poduzeća u sektoru vina (vinarije – fi€zičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013,  organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije Prihvatljive aktivnosti: Izgradnja, stjecanje, iznajmljivanje ili poboljšanje nepokretne imovine Kupnja ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2018. godini. Prihvatljivi korisnici:  stručne organizacije uključene u sektor vina  organizacije proizvođača vina  udruženja organizacija proizvođača vina  privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača  sektorske organizacije uključene u sektor vina  javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i  privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina. Prihvatljive aktivnosti: Oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja Odnosi s…
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: privatna mikro, mala, srednja i velika poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine) PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: - aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije - aktivnosti energetske učinkovitosti (izolacija, ugradnja učinkovitijeg sustava grijanja, hlađenja ili ventilacije, obnova sustava centralnog upravljanja, nabava opreme koja manje troši energiju za pranje, sušenje, rasvjetu, sport i rekreaciju...) - aktivnosti korištenja obnovljivih izbora energije (zamjena postojećih sustava pripreme tople vode sustavom koji…
Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa subvencije kamatne stope korisniku kredita sukladno „Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u splitsko-dalmatinskoj županiji“ za 2018. godinu. Predmet ovog javnog poziva je iskazivanje interesa za subvenciju kamatne stope korisniku kredita sukladno „Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji Korisnici sredstava potpore subvencionirane kamatne stope kredita mogu biti: d.o.o., j.d.o.o., obrti i profitne ustanove koji ulažu na područje Splitsko-dalmatinske županije, a sukladno Popisu prihvatljivih NKD djelatnosti za Program i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje…
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu objavio je JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 12. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu. Prihvatljivi troškovi: - Nabava sadnog materijala u svrhu povećanja površina pod dugogodišnjim nasadima (vinogradi,maslinici,vooćnjaci,…), - Nabava sadnog materijala za privođenje kulturi novih poljoprivrednih površina u Županiji Prihvatljivi su troškovi nastali u tekućoj i prethodnoj financijskoj godini. Iznos potpore po korisniku: Potpora se odobrava u visini do 1/3 opravdanih troškova nabave sadnog materijala. Korisnici potpore su: Jedinice lokalne samouprave…
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije objavio je JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 11. Uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima, Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu. Prihvatljivi troškovi: troškovi uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u županiji. Iznos potpore: Za općine: Proložac, Lovreć, Lokvičići, Cista Provo, Zagvozd, Šestanovac, Runovići, Podbablje, Zmijavci te gradove Vrgorac i Imotski: 75.000,00 kn Za općine: Zadvarje, Gradac, Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora, Dugi Rat i Grad Omiš: 50.000,00 kn Korisnici potpore: Jedinice…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja RH. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 132.597.000,00 kuna. Prihvatljivi korisnici: mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Iznos potpora: 148.000,00 kuna onima kojima poljoprivreda neće biti…
Stranica 1 od 3

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

LAG reklama označavanje ulaganja

Nalazite se ovdje: Home Natječaji