Sredstva za unapređenje sigurnosti u ugostiteljskim objektima Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavilo je JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava na temelju Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva u 2016. godini za potpore ulaganjima vezanima uz unapređenje sigurnosti u ugostiteljskim objektima. Prihvatljive aktivnosti: • Provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (prioritet: hoteli, kampovi i marine) što uključuje opremanje ugostiteljskih objekata s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika. Prihvatljivi prijavitelji: Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge. Prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima…
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavilo je JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava na temelju Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva u 2016. godini za potporu ulaganjima vezanima uz razvoj posebnih oblika turizma. Prihvatljive aktivnosti: • Ulaganja u ruralni i planinski turizam (aktiviranje planinarskih domova, uređenje i turistička prenamjena napuštenih škola, građevina pučke arhitekture i sl.)• Obnova građevina industrijske i druge kulturne baštine, preuređenje i prenamjena za razvoj posebnih oblika turizma (kulturnog, zdravstvenog, lovnog…)• Ciklo turizam i ulaganja u infrastrukturu za poboljšanje sigurnosti i udobnosti, servisa i opreme…• Pustolovni i rekreativni turizam (uređenje potrebne infrastrukture i ulaganja u opremu za spilje, rafting, stijene…
Sredstva za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavilo je JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva u 2016. godini kroz potpore ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikaciju poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti za sve vrste objekata iz skupine SELJAČKO DOMAĆINSTVO. Prihvatljive aktivnosti: • Obnova, proširenje i uređenje postojećeg seljačkog domaćinstva, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije za jedno sunce, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3 sunca.• Ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja.• Investicije usmjerene osnivanju novog seljačkog domaćinstva…
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavilo je JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva u 2016. godini kroz potpore ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikaciju poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti za sve vrste objekata iz skupine OBJEKTI U DOMAĆINSTVU (soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu). Prihvatljive aktivnosti: • Izgradnja i opremanje isključivo novih bazena uz uvjet da uz planirani bazen podnositelj zahtjeva mora imati registrirane minimalno 3 osobe (odnosno 6 stalnih kreveta) ili 4 smještajne jedinice (odnosno 12 gostiju) u kampu. Podnositelj zahtjeva mora…
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavilo je JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva u 2016. g. kroz potpore ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikaciju poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti za sve vrste objekata iz skupine KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ. Prihvatljive aktivnosti: • Obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa ili kamp odmorišta, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije kampa za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*.• Izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih…
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavilo je JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva u 2016. g. kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikaciju poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti za sve vrste objekata iz skupine HOTELI. Prihvatljive aktivnosti: • Obnova i cjelovito opremanje smještajnih jedinica iz skupine hoteli te njihovih pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda i kvalitete, uz uvjet dostizanja više kategorije ugostiteljskog objekta za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*.• Razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja (bazeni, wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni…
Splitsko-dalmatinska županija objavila je JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava privatnim iznajmljivačima za podizanje kvalitete turističke ponude u 2016. godini. Prihvatljivi troškovi:• Ulaganja u turističke proizvode, proširenje proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta, te drugi sadržaji koji doprinose zadanim ciljevima predmetnog Programa.• Obnova, proširenje i adaptacija postojećih smještajnih jedinica, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije, odnosno zadržavanje postojeće kvalitete / kategorije • Nabava opreme i uređaja koje isključivo povećavaju postojeću kategorizaciju te stvaraju dodanu vrijednost • Izgradnja i opremanje isključivo novih bazena uz uvjet da objekt ima minimalno 3 zvjezdice.• Ulaganja u marketinške aktivnosti…
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije objavio je JAVNI POZIV kojim se odobravaju sredstva za Podmjeru A) Obnavljanje stočnog fonda i Podmjeru D) Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji u 2016. godini u okviru Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju. Korisnici potpore:Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe, vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se bave uzgojem stoke i poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem, odnosno sjedištem i ulaganjem na području Splitsko-dalmatinske županije. Iznos potpore:Podmjera A) Obnavljanje stočnog fonda odobrit će se onom poljoprivrednom uzgajivaču stoke i prerađivaču proizvoda istih koji ima…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda u 2016. godini. Prihvatljive aktivnosti: • ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i premještanje vinograda (aktivnosti vezane za restrukturiranje vinograda, aktivnosti vezane za pripremu tla novog-restrukturiranog vinograda, aktivnosti vezane za sadnju ili cijepljenje novog-restrukturiranog vinograda)• ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom uz promjenu sorte ili uz zadržavanje iste sorte (promjena gustoće sklopa vinograda, promjene potporne strukture, promjena nagiba/razine vinograda, izgradnja antierozijskih sustava - drenaža u…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina u 2016. godini. Prihvatljive aktivnosti:• izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine u svrhu: proizvodnje vina, skladištenja, prerade, čuvanja i prodaje/marketinga vina od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina, kontrole kvalitete vina, marketinga vina i proizvoda od grožđa i vina, ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini• kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe • opći troškovi vezani uz navedene izdatke. Prihvatljivi korisnici:Prihvatljivi korisnici…
Stranica 1 od 12

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

LAG reklama označavanje ulaganja

Nalazite se ovdje: Home Natječaji Arhiva natječaja