Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu Podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", provedba tipa operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava". PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I.…
U Zadvarju, 01. srpnja 2016. g. Naš znak: JN1/2016 Na temelju članka 28. Statuta LAG-a „Adrion“ i Odluke o zasnivanja radnog odnosa na određeno radno vrijeme sa 21. sjednice Upravnog odbora od 27. lipnja 2016. g. raspisuje se Javni natječaj za radno mjesto Stručnog suradnika za razvijanje i vođenje projekata te provedbu LEADER programa I. Za primanje u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Stručnog suradnika za razvijanje i vođenje projekata te provedbu LEADER programa traži se jedan izvršitelj. II. Djelokrug poslova Stručnog suradnika za razvijanje i vođenje projekata te provedbu LEADER programa je sljedeći: - praćenja lokalnih, regionalnih,…
U Zadvarju, 01. srpnja 2016. g. Naš znak: JN1/2016 Na temelju članka 28. Statuta LAG-a „Adrion“ i Odluke o zasnivanja radnog odnosa na određeno radno vrijeme sa 21. sjednice Upravnog odbora od 27. lipnja 2016. g. raspisuje se Javni natječaj za radno mjesto Stručnog suradnika za razvijanje i vođenje projekata te provedbu LEADER programa I. Za primanje u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Stručnog suradnika za razvijanje i vođenje projekata te provedbu LEADER programa traži se jedan izvršitelj. II. Djelokrug poslova Stručnog suradnika za razvijanje i vođenje projekata te provedbu LEADER programa je sljedeći: - praćenja lokalnih,…
Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora za razvoj turističkih inicijativa i proizvoda u turistički nerazvijenim područjima. Turistički nerazvijenim područjima smatraju se sva područja koja nemaju izlaz na more.    Prihvatljive aktivnosti: - razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude (izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta - hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion),  - izgradnja, obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta,  - uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture (npr. izletišta, vidikovci, promatračnice, poučne pješačke staze, biciklističke, vinske i druge tematske staze, špilje, stijene za…
Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora za programe razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone u turistički nerazvijenim područjima. Turistički nerazvijenim područjima smatraju se sva područja koja nemaju izlaz na more.    Prihvatljive aktivnosti:    - kulturni turizam (ulaganje u infrastrukturu i sadržaje kulturnih ustanova),  - cikloturizam (ulaganje u infrastrukturu i opremu za odmorišta, bike servise, bike & bed smještaj), - pustolovni i sportski turizam (potrebna infrastruktura i oprema za izletišta, špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, igrališta), - poslovni turizam (ulaganje u infrastrukturu i nabava opreme za potrebe održavanja poslovnih…
Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora za razvoj ponude s većom dodanom vrijednošću u turistički nerazvijenim područjima. Turistički nerazvijenim područjima smatraju se sva područja koja nemaju izlaz na more.    Prihvatljive aktivnosti: Podizanje kvalitete smještajnih objekata i uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte (npr. uvođenje sustava za grijanje i/ili hlađenje u smještajne objekte, ugradnja dizala u smještajne objekte, dodatni sadržaji uz bazene, bazeni za djecu, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu, sadržaji i/ili elementi pristupačnosti za osobe s invaliditetom).    Prihvatljivi prijavitelji:  Program za potporu…
Sredstva za unapređenje sigurnosti u ugostiteljskim objektima Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavilo je JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava na temelju Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva u 2016. godini za potpore ulaganjima vezanima uz unapređenje sigurnosti u ugostiteljskim objektima. Prihvatljive aktivnosti: • Provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (prioritet: hoteli, kampovi i marine) što uključuje opremanje ugostiteljskih objekata s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika. Prihvatljivi prijavitelji: Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge. Prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima…
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavilo je JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava na temelju Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva u 2016. godini za potporu ulaganjima vezanima uz razvoj posebnih oblika turizma. Prihvatljive aktivnosti: • Ulaganja u ruralni i planinski turizam (aktiviranje planinarskih domova, uređenje i turistička prenamjena napuštenih škola, građevina pučke arhitekture i sl.)• Obnova građevina industrijske i druge kulturne baštine, preuređenje i prenamjena za razvoj posebnih oblika turizma (kulturnog, zdravstvenog, lovnog…)• Ciklo turizam i ulaganja u infrastrukturu za poboljšanje sigurnosti i udobnosti, servisa i opreme…• Pustolovni i rekreativni turizam (uređenje potrebne infrastrukture i ulaganja u opremu za spilje, rafting, stijene…
Sredstva za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavilo je JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva u 2016. godini kroz potpore ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikaciju poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti za sve vrste objekata iz skupine SELJAČKO DOMAĆINSTVO. Prihvatljive aktivnosti: • Obnova, proširenje i uređenje postojećeg seljačkog domaćinstva, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije za jedno sunce, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3 sunca.• Ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja.• Investicije usmjerene osnivanju novog seljačkog domaćinstva…
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavilo je JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva u 2016. godini kroz potpore ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikaciju poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti za sve vrste objekata iz skupine OBJEKTI U DOMAĆINSTVU (soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu). Prihvatljive aktivnosti: • Izgradnja i opremanje isključivo novih bazena uz uvjet da uz planirani bazen podnositelj zahtjeva mora imati registrirane minimalno 3 osobe (odnosno 6 stalnih kreveta) ili 4 smještajne jedinice (odnosno 12 gostiju) u kampu. Podnositelj zahtjeva mora…
Stranica 1 od 12

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

LAG reklama označavanje ulaganja

Nalazite se ovdje: Home Natječaji Arhiva natječaja