SREDSTVA ZA OBNOVU KULTURNE BAŠTINE

Otvoreni poziv  Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na dostavu projektnih prijedloga za obnovu i revitalizaciju kulturne baštine.

Cilj i predmet poziva: doprinijeti povećanju broja zaposlenih i turističkih izdataka kroz obnovu i revitalizaciju kulturne baštine.

Prijave se primaju od 6. prosicna 2015. g., a kranji rok za grupu aktivnosti A) 31. prosinca 2018. g. i 30. lipnja 2020. g. za grupu aktivnosti B).

Prihvatljivi prijavitelji: Tijela javne vlasti (državne uprave, JLS i područne (regionalne) samouprave, Institucije u potpunom javnom vlasništvu, ostala tijela javne vlasti, pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara.

Prihvatljivi partneri: Tijela javne vlasti, vlasnici kulturnih dobara, mali i srednji poduzetnici, organizacije civilnog društva. Obavezan partner za grupu aktivnosti B) je odgovarajući turistički Ured!

Intezitet potpore: za grupu aktivnosti A) naniži iznos 500.000,00 kn, najviši 5.000.000,00 kn, za grupu aktivnosti B) najniži iznos 7.000.000,00 kn, najviši 100.000.000,00 kn

Prihvatljive aktivnosti: grupa A (Priprema dokumentacije); priprema studijske dokumentacije, priprema projektne dokumentacije, grupa B (Provedba); zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje), rekonstrukcija i/ili izgradnja pretećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje, razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini, promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

Više informacija o pozivu kao i natječajnoj dokumentaciji na sljedećem linku

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

LAG reklama označavanje ulaganja

Nalazite se ovdje: Home Natječaji Arhiva natječaja Arhiva natječaja SREDSTVA ZA OBNOVU KULTURNE BAŠTINE