LAG ADRION: SREDSTVA ZA PROJEKTE NA POMORSKOM DOBRU

Splitsko-dalmatinska županija raspisala je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte na pomorskom dobru.

Napravljen je izlist JLS od kojih neke imaju pravo na prijavu 1, a neke na prijavu 2 projekta.

Svi prihvatljivi prijavitelji s područja LAG -a "Adrion": Grad Omiš, Općine: Baška Voda, Brela, Podgora, Dugi Rat, Zadvarje.

Prihvatljivi projekti:

1. Razvoj javne infrastrukture na pomorskom dobru,

2. Sanacija pomorskog dobra izvan luka i izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba,

3. Prostorno-planska i projektna dokumentacija za projekte na pomorskom dobru,

4. Ostali razvojni projekti kojima se unaprjeđuje pomorsko dobro i povećava turistička i gospodarska resursna osnova, a koji doprinose razvoju konkurentnosti SDŽ.

Prihvatljivi troškovi/aktivnosti u okviru projekata:

1. Tehnička projektna dokumentacija (idejni/glavni/izvedbeni projekt, troškovnik, aktivnosti vezane za ishođenje lokacijske, odnosno građevinske dozvole),

2. Studije za realizaciju pojedinih/konkretnih projekata (studija zaštite okoliša, predstudija i studija isplativosti ulaganja i dr.),

3. Urbanistički plan uređenja obalnog područja, urbanistički koncept uređenja i razvoja obalnog pojasa, studije potrebne za izradu prostorno-planske dokumentacije,

4. Priprema natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne infrastrukture na pomorskom dobru, a neophodna je za kandidiranje projekata za korištenje sredstava iz strukturnih fondova Europske unije i nacionalnih fondova (Fond za razvoj turizma, Fond za zaštitu okoliša, Fond Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i sl.) te za financiranje preostalog dijela sufinanciranja u slučaju pozitivne odluke o odobrenju sredstava fondova Europske unije i nacionalnih fondova.

5. Izrada geodetskih elaborata za utvrđivanje prijedloga i za evidentiranje granica pomorskog dobra,

6. Izgradnju, dogradnju, sanaciju, rekonstrukciju ili adaptaciju, nadohranu, uređenje i opremanje na pomorskom dobru.

Rok za podnošenje prijave i dostavu projektnih prijedloga je 23. listopada 2017. g. u 14 h.

 

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

LAG reklama označavanje ulaganja

Nalazite se ovdje: Home Natječaji Natječaji LAG ADRION: SREDSTVA ZA PROJEKTE NA POMORSKOM DOBRU