Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske (2014 - 2020). PRIHVATLJIVI KORISNICI: aktivni poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, koji po prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u:– sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete te sustavu neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnom zakonodavstvu ili nacionalnom sustavu kvalitete– sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje uz ispunjavanje uvjeta da nisu korisnici Mjere…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prihvatljivi korisnici su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje. Tijekom ovog Natječaja korisnik može podnijeti po jedan zahtjev za potporu za svaku jedinicu lokalne samouprave na čijem području korisnik pruža usluge javne vodoopskrbe/odvodnje. Prihvatljivi projekti su građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnog sustava za:a) vodoopskrbub) odvodnju i/ilic) pročišćavanje otpadnih voda. Najniža vrijednost potpore iznosi 30.000 EUR, a…
Splitsko - dalmatinska županija objavilja je Javni poziv za iskazivanje interesa za provedbu "Programa sustavno gospodarenje energijom na području SDŽ 2018-2021". Prihvatljivi korisnici: a) Fizičke osobe: Projekt 1: poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama                           Projekt 2: poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama b) Općine i gradovi: Projekt 3: poticanje smanjenja potrošnje energije i svjetlosnog zagađenja javne rasvjete   Prihvatljive aktivnosti: a) Naknade energetskim certifikatorima za Projekt 1 ( osim Mjere 1.2.) i Projekt 2. b) Nabava i ugradnja materijala i opreme: Projekt 1: sunčani kolektori, fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva do 10 kW, dizalica topline, kotlovi…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za Podmjeru 6.3.1. Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020. g. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine od 2.000 EUR do 7.999 EUR., organizacijskih oblika: - obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, - obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, - trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) - zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti Iznos potpore je 15.000,00 EUR po korisniku. Zahtjev za potporu podnosi se od 30. kolovoza 2018. g. do…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna. Potpora - dodjela namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta za: - štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2017. godine - štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine na  višegodišnjem nasadu - štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 01.01.2018. godine…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za dodjelu sredstava sukladno pravilniku o provedbi Mjere 4. Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing, i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda za provedbu tipa operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije. Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 200.000.000,00 HRK Prihvatljivi korisnici su: mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br.702/2014 Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za dodjelu sredstava sukladno pravilniku o provedbi tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 250.000.000,00 HRK. Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva: a) upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu b) pripadaju ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 2.000 eura c) kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana Najniži iznos javne potpore po korisniku: 3.500…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za Mjeru »Ulaganja u vinarije i marketing vina«. Prihvatljivi korisnici: a) poduzeća u sektoru vina (vinarije – fi€zičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, b) organizacije proizvođača vina, c) udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije Prihvatljive aktivnosti: a) Izgradnja, stjecanje, iznajmljivanje ili poboljšanje nepokretne imovine b) Kupnja ili zakup novih strojeva…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 - tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Raspoloživa sredstva javne potpore na ovom Natječaju iznose 1.000.000.000,00 HRK - 500.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora dječjih vrtića - 50.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora zajedničkih vatrogasnih domova - 450.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora lokalne infrastrukture Prihvatljivi korisnici su: a) jedinice lokalne samouprave b) trgovačka društva…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« - objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka. PRIHVATLJIVI KORISNICI: a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji prije objave natječaja uključujući i početnike b) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za…
Stranica 1 od 4

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

LAG reklama označavanje ulaganja

Nalazite se ovdje: Home Natječaji