Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja RH. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 132.597.000,00 kuna. Prihvatljivi korisnici: mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Iznos potpora: 148.000,00 kuna onima kojima poljoprivreda neće biti…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu Podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika. Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja, najviše 75.000 € godišnje po korisniku. Zahtjev za isplatu potpore može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 31. prosinca 2018. godine…
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko dalmatinske županije objavio je JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 5. Potpora izgradnji jednostavnih akumulacija u poljoprivredi iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području SDŽ za 2018. godinu. Prihvatljivi troškovi za koje se može ostvariti potpora (izgradnja jednostavnih akumulacija za navodnjavanje sustava površine do 0,25ha i više, izvedene u tekućoj i prethodnoj financijskoj godini), do 50% prihvatljivih troškova, najviše do 15.000,00 kn u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Prihvatljivi korisnici sredstava: pravna i fizička osoba upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ima…
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko dalmatinske županije objavio je JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanja i razvoju malog gospodarstva na području SDŽ. Dodjeljuju se bespovratna novčana sredstva iz proračuna SDŽ za: Početnike u poduzetništvu – pravo na potporu mogu ostvariti pravna i fizička osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću koja posluje najviše dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog objekta Očuvanje tradicijske djelatnosti – pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba sa sjedište i djelatnošću na…
Prikupljaju se zahtjevi za potporu iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za 2018. godinu i to za: - za objekte namijenjene proizvodnji i /ili preradi poljoprivrednih proizvoda u visini do 50 % opravdanih troškova, najviše do 50.000,00 kn - za infrastrukturu komercijalnih poljoprivrednih gospodarstva projekta (priključak na električnu mrežu, vodovod, kanalizacija), do 50% dokumentiranih troškova u najvišem iznosu do 30.000,00 kn po korisniku - promidžbu i marketinšku pripremu proizvoda do 50% ukupno dokumentiranih troškova u najvišem iznosu do 15.000,00 kn po korisniku - certifikacije i razvoj proizvodnje (uvođenje i održavanje HACCP sustava, GlobalGap standarda,…
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. g. Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine. Prihvatljive aktivnosti: a) izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture, b) izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređivanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete…
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je Javni Poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne samouprave za 2018. godinu. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prihvatljive aktivnosti su: izrada sljedećih prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna : prostorni plan županije / Grada Zagreba prostorni plan uređenja grada / općine generalni urbanistički plan urbanistički plan uređenja detaljni plan uređenja. Iznos sufinanciranja: maksimalno do 50% ukupnih ugovorom o izradi prostornog plana preuzetih financijskih obveza podnositelja zahtjeva. Rok za podnošenje zahtjeva: do 30. rujna 2018. ili do iskorištenja sredstava. Više informacija o javnom pozivu na linku.
Splitsko-dalmatinska županija je objavila Natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvoja i promoviranja ICT sektora Prihvatljivi prijavitelji: udruge  Prihvatljive aktivnosti: 1. Popularizacija ICT-a (konferencije, natjecanja i druge manifestacije sa svrhom popularizacije ICT-a), 2. Provođenje stručnih edukacija iz područja IT-a (napredne škole programiranja i ostale stručne ICT edukacije i aktivnosti iz područja ICT), 3. Koordinacija ICT sektora (organiziranje događaja i aktivnosti koje povezuju IT profesionalce, tvrtke, studente i udruge, prikupljanje statističkih podataka, izrada poslovnih kataloga tvrtki i poslova te druge aktivnosti). Visina potpore: minimalni iznos 2.000,00 kuna, a maksimalni iznos 30.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijava: 14. travnja 2018. g. Više…
Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za poticanje organizacija turističkih manifestacija i projekata od interesa za SDŽ za 2018. g. Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, javne ustanove, obrti i trgovačka društva. Svaka organizacija može poslati najviše dvije prijave za sufinanciranje određenog projekta/manifestacije. Sufinancirat će se sljedeći projekti: a) manifestacije /projekti kojim se stječe dodana vrijednost u destinaciji, b) projekti razvoja novih turističkih proizvoda i selektivnih oblika turizma s ciljem podizanja kvalitete i dodane vrijednosti te produženje sezone (zdravstveni, kulturni,, ruralni, aktivni turizam, IT i znanstveni turizam), c) potpore manifestacijama kojima su motiv dolaska u destinaciju, d) međunarodna događanja (međunarodna TOP događanja za koja se procjenjuje…
Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2018. g. Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave na području SDŽ. Prijavitelji mogu prijaviti najviše dva razvojna projekta. Sufinancirat će se sljedeći projekti : a) razvoj javne turističke infrastrukture, b) turistička valorizacija kulturnih i povijesnih sadržaja te jedinstvene autohtone arhitekture i povećanje njihove turističke atraktivnosti, c) razvoj nautičke infrastrukture, d) ostali razvojni projekti kojima se unaprjeđuje turistička infrastruktura i turistička resursna osnova, a doprinose razvoju konkurentnosti turizma SDŽ. Prihvatljive aktivnosti su: 1. Izrada projektne dokumentacije: a) tehnička projektna dokumentacija b) studije…
Stranica 2 od 3

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

LAG reklama označavanje ulaganja

Nalazite se ovdje: Home Natječaji