Radobilja - Prirodni putevi i kulturno-povijesna baština

Na prostoru Katuna – predjel Katuni Polje u antičkom razdoblju nalazilo se rimsko naselje Aronija, starokršćanska crkva iz 6. stoljeća i starohrvatska crkva iz 9. stoljeća.  U razvijenom srednjem vijeku Katuni su bili središte slavne starohrvatske župe Radobilja, koja je graničila sa Poljičkom Republikom, te starohrvatskim županijama Imota i Cetina. Područje naselja Katuni karakterizira krševita zaravan na sjeveru i plodno polje na jugu s kanjonom rijeke Cetine.

Članovi LAG-a, ali i svi ostali zainteresirani mogu na ovoj etapi tematskog puta među ostalom vidjeti slijedeće arheološke lokalitete, stare zaseoke i prirodne znamenitosti:
Staru rimsku vicinalnu cestu (antički Tronum-današnja Cista Velika – Aronija-današnji Katuni) na predjelu Vlake u duljini od 800 m na kojoj su vidljive spurile (kolotrazi) od zaprežnih kola. Cesta je prolazila iz glavnog grada provincije Dalmacije (Dalmatia), Salone za Novae (Runovići) i dalje prema drugom po važnosti gradu provincije, Naroni, kod Metkovića. Također je sačuvano rimsko raskrižje – što je prava rijetkost.
Rimski put (korišten i u srednjem vijeku) koji prolazi uz zaseok Marušići prema naselju Šestanovac, do preko 100 m visokih litica kanjona rijeke Cetine
Mandušića kula – utvrda s kontinuitetom od druge polovice 15. stoljeća do kraja turske vladavine u župi Radobilja 1715. godine
Stara župna crkva u Katunima iz početka 18. stoljeća - jednobrodna građevina sa zvonikom na preslicu i dubokim svetištem. Izgrađena je na mjestu starokršćanske crkve i starohrvatske crkve iz 9. stoljeća, što je pokazatelj 1.500 godina neprekinutog kontinuiteta prisutnosti kršćanstva na prostoru Radobilje.

Starim antičkim i srednjovjekovnim putem preko katunskih Vlaka gdje se nalazi rimska vicinalna cesta i raskrižje prelazi se na područje naselja Kreševo. Područje ovog naselja kao i naselje Katuni karakterizira krševita zaravan na sjeveru i plodno polje i kanjon rijeke Cetine na jugu. Navedeni put vodi od katunskih Vlaka prema zaseocima Rubići, Urličići, Vilići i Maslovi, prema staroj mjesnoj crkvi sv. Roka. Nedaleko od crkve nalazi se nekoliko terasastih vinograda omeđeni starim suhozidima iznad kojih se nalazi lijep primjer domaće poljske kućice – bunja, izgrađene u cijelosti od kamena.

Sjeverno od crkve sv. Roka nalaze se obronci brda Nezgrija na kojem put vodi do kasnoantičke utvrde sa sačuvanim bedemima.
Putom se prolazi prema jugu preko prostranih pašnjaka nedaleko od zaselaka Biskupovići i Delići i brda Kreševnica do vidikovca s kojega se pruža pogled na naselja Katuni, Šestanovac, kanjon rijeke Cetine, planinu Biokovo, otok Brač (kroz prijevoj Dubci) i prapovijesnu gradinu Orje (naselje Žeževica). Starom stazom preko krševitog predjela put se nastavlja preko brda Buča gdje se nalazi najveći križ u Hrvatskoj (visok 28m) i križni put.

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

LAG reklama označavanje ulaganja

Nalazite se ovdje: Home O nama Destinacije unutar LAG-a Radobilja - Prirodni putevi i kulturno-povijesna baština