Pozivamo sve kreativne i željne znanja kuhare da se u sklopu aktivnosti Poduzetničkog centra LAG-a "Adrion prijave na stručnu edukaciju pod vodstvom akademika kulinarstva i majstora kuhara Branka Ognjenovića!

Poziv_kuhari_o.jpg

Javni poziv za prijavu na edukaciju nalazi se i u prilogu

U Zadvarju, 01. srpnja 2016. g.

Naš znak: JN1/2016

Na temelju članka 28. Statuta LAG-a „Adrion“ i Odluke o zasnivanja radnog odnosa na određeno radno vrijeme sa 21. sjednice Upravnog odbora od 27. lipnja 2016. g. raspisuje se Javni natječaj za radno mjesto Stručnog suradnika za razvijanje i vođenje projekata te provedbu LEADER programa

I.

Za primanje u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Stručnog suradnika za razvijanje i vođenje projekata te provedbu LEADER programa traži se jedan izvršitelj.

II.

Djelokrug poslova Stručnog suradnika za razvijanje i vođenje projekata te provedbu LEADER programa je sljedeći:

- praćenja lokalnih, regionalnih, nacionalnih te EU natječaja;
- komunikacija sa članovima Lokalne akcijske grupe "Adrion"
- usmjeravanje i umrežavanje članova gospodarskog, civilnog i javnog sektora Lokalne akcijske grupe "Adrion";
- rad na izradi i provedbi Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe "Adrion";
- poslovi praćenja i proučavanja politika i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada;
- prati stanje i obavlja stručne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko tehničke i druge poslove za Lokalnu akcijsku grupu "Adrion";
- priprema dokumentacije i provedba projekata koji će se financirati sredstvima hrvatskih, EU i ostalih fondova;
- obavlja ostale poslove po nalogu tijela LAG-a.

III.

Stručni suradnik se traži za puno radno vrijeme (40 sati tjedno).

IV.

Razina znanja koja se traži:

VŠS; završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij

VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

V.

Uz prijavu s naznakom za koje se radno mjesto kandidat prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

- životopis,
- presliku diplome,
- presliku osobne iskaznice,
- te ostale dokaze kojim potvrđuju navode iz životopisa.

VI.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

VII.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku do 20. srpnja 2016. g. osobno ili na adresu:

Lokalna akcijska grupa "Adrion"
Hrvatskih branitelja 31
21255 Zadvarje

– s napomenom „za Natječaj“ –

VIII.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Lokalna akcijska grupa "Adrion"

Poziv za volontiranje u LAG-u "Adrion"

Priključite se radu Lokalne akcijske grupe "Adrion" ako ste dinamična, komunikativna osoba koja želi steći radno iskustvo i usavršiti se.

Naziv zaduženja:    Volonter za obavljanje poslova razvijanja i vođenja projekata te Volonteskog centra LAG-a "Adrion"
Opis aktivnosti:      Poslovi vezani za aktivnosti edukacije i usavršavanja, promociju i umrežavanje 
Radno vrijeme:       Po potrebi
Potrebne vještine: Poznavanje rada u Office paketu, znanje engleskog jezika, timski rad i želja za iskustvom
Mjesto:                    Područje LAG-a "Adrion"

Rok za prijave: 16. travnja 2016.g.

Polaznici volonterskog programa dobit će mogućnost edukacije za Menadžmenta volontera u proljetnom ciklusu 2016.g. koja će se održati 21., 22. i 29. travnja 2016.g., a koja je uvjet za korištenje Mjere - koordinator volontera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijava treba sadržavati molbu i životopis.
Prijave se dostavljaju na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zahvaljujući radu i dobrom iskorištavanju sredstava iz IPARD-a, prema podacima Ministarstva poljoprivrede, LAG "Adrion" spada među najaktivnije LAG-ove u Republici Hrvatskoj, a sada zainteresiranim volonterima pruža mogućnost za osobno i profesionalno usavršavanje.

Programom ruralnog razvoja za razdoblje 2014-2020. godine dodjeljuju se sredstva akreditiranim LAG-ovima u iznosu od 3 - 5 mil EUR za projekte svakog LAG područja na temelju Lokalne razvojne strategije. Ovim putem Vas pozivamo da se u što većem broju uključite u samu izradu iste.

Potrebe u prostoru najbolje prepoznajete Vi koji aktivno živite i radite na području djelovanja LAG –a „Adrion“. Stoga, s namjerom prikupljanja što više podataka šaljemo Vam kratki upitnik s pitanjima u svrhu izrade LRS LAG –a „Adrion“.

Link: http://goo.gl/forms/7s0aU2JT64

Isto tako, pozivamo sve zainteresirane da nam iskažu interes za radom u radnim skupinama i dodatnim angažmanom na izradi Lokalne razvojne strategije do 15. prosinca 2015. g. putem mail-a Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

U iskazu interesa navesti ime i prezime, sektor i pravnu osobu koju predstavljate ili prijavu izvršiti samo kao fizička osoba.

Unaprijed zahvaljujemo na odgovorima i prijavama!

LAG "Adrion", koji prema podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju spada među najaktivnije LAG-ove u Republici Hrvatskoj, zainteresiranim volonterima pruža mogućnost za osobno i profesionalno usavršavanje.

Priključite se radu Lokalne akcijske grupe "Adrion" ako ste dinamična, komunikativna osoba koja želi steći radno iskustvo i usavršiti se kako bi jednog dana lakše dobili posao.

  • Naziv zaduženja: Volonter za obavljanje poslova razvijanja i vođenja projekata te provedbe LEADER programa
  • Opis aktivnosti: Strateško planiranje razvoja područja LAG-a "Adrion" te priprema i provedba projekata!
  • Radno vrijeme: Do 20 sati tjedno prema dogovoru i mogućnostima volontera
  • Potrebne vještine: Poznavanje rada u Office paketu, znanje engleskog jezika, timski rad i želja za iskustvom
  • Rok za prijave: I. krug 9. prosinca 2015. g. i II. krug 14. siječnja 2015. g.

Prijava se sastoji od motivacijskog pisma s jasno razloženim interesima za prijavu i životopisa s relevantnim informacijama vezanim uz obrazovanje kandidata, radnom iskustvu i vještinama.

Prijave se dostavljaju elektronskim putem na e-mail adresuOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. 

Ostale informacije možete dobiti putem e-mail adreseOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 3555 455

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

logo transparent manji hr

 

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

Nalazite se ovdje: Home Pozivi